Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trực tiếp và online mới nhất 2020

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trực tiếp và online như thế nào theo quy định? Dưới đây là những giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế

1. Thời gian thực hiện đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân:

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân:

+ Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế: Cá nhân phải nộp tại những địa điểm sau:

  • Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
  • Tại Cục Thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo…
  • Tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.
  • Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

+ Trường hợp nếu có ủy quyền: Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC, đăng ký mã số thuế TNCN gồm 2 trường hợp.

+ Trường hợp 1: Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Hồ sơ đăng ký thuế cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam)

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

+ Trường hợp 2: Nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập (Doanh nghiệp)

Người lao động làm hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập với các giấy tờ sau:

– Văn bản ủy quyền

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người có quốc tịch Việt Nam

– Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài hay người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Bước 2: Tổng hợp, điền thông tin và nộp cho Tổng cục Thuế

– Doanh nghiệp tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TH-TCT (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin);

– Nộp cho Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử.

Bước 3: Nhận và thông báo kết quả

– Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế

– Cơ quan thuế trả Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 14-MST bằng giấy hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế cho từng cá nhân hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế để cá nhân điều chỉnh, bổ sung thông tin.

2. Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân online:

Theo quy định tại Thông tư 110/2015/TTBTC, các bước thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân điện tử trực tuyến như sau:

Bước 1:

Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn để khai tờ khai đăng ký thuế đối với từng trường hợp và gửi kèm các hồ sơ theo quy định dưới dạng điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 2:

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận và gửi Thông báo theo mẫu 01/TB-TĐT cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký thuế để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến hoặc thông báo lý do không nhận hồ sơ cho người nộp thuế.

– Thời gian giải quyết: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan thuế kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế như sau:

+ Nếu đủ điều kiện cấp mã số thuế thì cơ quan thuế gửi thông báo theo mẫu 06/TBTĐT về việc chấp nhận hồ sơ đăng ký mã số thuế điện tử và nêu rõ thời hạn trả kết quả. Người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế bản giấy cho cơ quan thuế khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. Nếu bản giấy khớp với bản điện tử thi cơ quan thuế trả giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. Còn ngược lại thì người nộp thuế phải bổ sung hồ sơ cho đủ và đúng. Sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp mã số thuế thì cơ quan thuế gửi thông báo theo mẫu 06/TBTĐT về việc không chấp nhận hồ sơ hoặc thông báo bổ sung thông tin tài liệu qua cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế tới người đăng ký. Sau khi bổ sung đủ hồ sơ thì cơ quan thuế hẹn trả kết quả. Người đăng ký phải chuẩn bị bản cứng khớp với bản điện tử thì cơ quan thuế mới trả giấy chứng nhận đăng ký thuế hay thông báo mã số thuế. Sau khi nhận thì người đăng ký mã số thuế thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Nếu còn những vướng mắc về đăng ký mã số thuế cá nhân hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ ịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments