Thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập theo quy định năm 2020

Các thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập gồm những gì theo quy định mới nhất 2020? Dưới đây là giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Các thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu

1. Khai và nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp mới thành lập cần khai và nộp lệ phí môn bài:

– Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế

– Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí
  • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu.

Sau khi đi vào hoạt động, hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

2. Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Có hai phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC:

Từ ngày 5/11/2017, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế:

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

3. Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế (nếu có)

Người nộp thuế sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế thì thông báo cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 5 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng.

4. Đăng ký mã số thuế cá nhân

Doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (nếu người lao động chưa có mã số thuế).

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền qua đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế.

Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân:

+ Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động: 05-ĐK-TH-TCT (được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

+ Mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân cho người phụ thuộc: 20-ĐK-TH-TCT (được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

5. Thông báo áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản với cơ quan thuế.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp tự quyết định:

– Phương pháp trích khấu hao, gồm:

  • Phương pháp khấu hao đường thẳng
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

– Thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Vậy, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện khấu hao tài sản, những nội dung sau:

  • Phương pháp trích khấu hao của tài sản cố định
  • Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp theo quy định năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về luật doanh nghiệp hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments