Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

Thủ tục và mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất năm 2020

Dưới đây là quy trình thủ tục và mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế mới nhất theo quy định hướng dẫn cách mua hóa đơn trực tiếp tại cơ quan thuế, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

Cơ sở pháp lý

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 1 điều 11 Thông  tư 39/2014/TT-BTC, đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế bao gồm:

  • Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án) – là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;
  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo quy định tại điều 12 Thông  tư 39/2014/TT-BTC, thủ tục mua hóa đơn được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ mua hóa đơn

Hồ sơ mua hóa đơn bao gồm:

  • Đơn đề nghị mua hóa đơn
  • Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đi mua (nếu không phải là đại diện theo pháp luật);

Lưu ý, việc mua hóa đơn từ lần thứ hai trở đi thì  khi mua hóa đơn cơ quan thuế thì không cần văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận hóa đơn

Khi đến mua hóa đơn, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

Lưu ý: Doanh nghiệp khi mua hóa đơn không cần tiến hành thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Trả tiền mua hóa đơn theo giá bán đã niêm yết không phải trả thêm bất kỳ chi phí khác. Và phải do cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện việc bán hóa đơn.

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

         Kính gửi:………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:……………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………

2. Mã số thuế:…………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………….

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………..

5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………

+ Cố định:…………………………………….

+ Di động:…………………………………………….

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………

8. Số lượng lao động:……………………..

9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):…….

Số CMND người đi mua hóa đơn:…………………..

Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:…………………………

1. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

S

T

T

Loại 

hóa đơn, chứng từ

Tồn đầu 

kỳ trước

Số lượng

mua kỳ

trước

Sử dụng trong kỳ Còn 

cuối kỳ

Số lượng mua

kỳ này

Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng
                     
                     

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:

– Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Thủ tục và mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn luật thuế của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments