Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch mới nhất năm 2020

Trước đây, Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP, tuy nhiên, nội dung đã bị sửa đổi bởi Thông tư 04/2020/TT-BTP có hiệu lực ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch mới nhất năm 2020:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………………………………

 Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………………………………………………………………
Nơi cư trú: (2)………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:…………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) …………………………………………………………………………

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký (5)  ………………………………………………………………………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………………………………..

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:…………………………………..

Nội dung: (6)………………………………………………………………………………………………………
Lý do:………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có ◻, Không ◻; số lượng:………..bản(7).

 Làm tại: ………………………………………. , ngày ……….  tháng ………  năm

                                                                                            Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)  

 

Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………………………..

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

 ……………………………………………………

……………………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.
2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.
Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.
(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.
Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.
(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc
Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.
          – Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976
(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch hiện nay được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014.
Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Trên đây là Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch mới nhất năm 2020. Nếu có bất kỳ khó khăn vướng mắc nào liên quan đến hộ tịch, hãy liên hệ ngay tới dịch vụ luật sư tư vấn của Luật Nhân Dân để được tư vấn, giải đáp tận tình, nhanh chóng nhất.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments