Hướng dẫn đánh giá Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, Đảng viên

Hướng dẫn đánh giá Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, Đảng viên

Tác phong, lề lối làm việc là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên. Dưới đây là hướng dẫn đánh giá Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, Đảng viên của Luật Nhân Dân.

Hướng dẫn đánh giá Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, Đảng viên

Nhằm kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn đánh giá tiêu chí tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên như sau:

Đối tượng đánh giá

Đối với Đảng viên

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đối với cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Căn cứ hướng dẫn Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Quyết định 89/QĐ-TW ngày 04/8/2017 của BCh Trung ương Đảng quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Quyết định 90/QĐ-TW  ngày 04/8/2017 của BCH Trung ương Đảng quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý 
Tiêu chí đánh giá  – Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. 

– Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Mức xếp loại Xuất sắc – Tốt – Trung bình – Kém. Hoàn thành xuất sắc; Hoàn thành tốt;

Hoàn thành;

Không hoàn thành nhiệm vụ

Theo quy định, tác phong, lề lối làm việc là tiêu chí được xếp đầu tiên, cùng nhóm với các tiêu chí liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Tiêu chí này tập trung ở 03 khía cạnh liên quan đến tinh thần trách nhiệm với công việc; phương pháp làm việc và cách đối xử với đồng nghiệp.

Trên đây là căn cứ để đánh giá tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, Đảng viên, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm. Hãy liên hệ với dịch vụ luật sư Luật Nhân Dân để được giải đáp các vấn đề liên quan.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments