Các giấy tờ cần thiết để làm sổ đỏ

Tổng hợp các loại giấy tờ cần thiết để làm sổ đỏ năm 2020

Để được cấp sổ đỏ, chủ sở hữu đất cần đáp ứng được những điều kiện và thủ tục theo quy định. Dưới đây là tất cả những giấy tờ cần thiết để làm sổ đỏ mới nhất theo quy định hiện hành mà Luật Nhân Dân đã tổng hợp, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Các giấy tờ cần thiết để làm sổ đỏ

Cơ sở pháp lý

Giá trị pháp lý của sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 16 điều 3 Luật đất đai năm 2013, Sổ đỏ – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một chứng thư pháp lý quan trọng  để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ sẽ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, chứng nhận tài sản khác gắn liền với đất (cụ thể như các công trình xây dựng khác; rằng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp sổ…)

Để được cấp sổ đỏ thì cần phải có một trong những loại giấy tờ về điều kiện cấp Sổ đỏ bao gồm: Giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ làm căn cứ chứng nhận nhà ở, tài sản gắn liền với đất.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất cần có đủ các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 và điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bao gồm có:

1. Giấy tờ đứng tên mình

Theo quy định tại khoản 1 điều 100 Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân cần phải đáp ứng được một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  • Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
  • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
  • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật;
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Giấy tờ đứng tên của người khác

Theo quy định tại khoản 2 điều 100 Luật đất đai năm 2013,  hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ như ở phần trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì sẽ được cấp Sổ đỏ với điều kiện như sau:

  • Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan kèm theo (Giấy tờ mua bán, tặng cho…);
  • Đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;
  • Thửa đất được ghi nhận quyền không có tranh chấp.

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Sổ đỏ;

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ đỏ thì được cấp Sổ đỏ; Cần phải có quyết định giao đất, cho thuê đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất

– Giấy tờ làm căn cứ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chẳng hạn như Giấy phép xây dựng nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà ở; Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;…

– Giấy tờ làm căn cứ chứng nhận công trình xây dựng không phải là nhà ở.

– Giấy tờ làm căn cứ chứng nhận rừng sản xuất là rừng trồng.

– Giấy tờ làm căn cứ chứng nhận cây lâu năm.

Như vậy, để được cấp sổ đỏ, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

– Đơn đăng ký cấp sổ đỏ;

– Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

– Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất 

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Tổng hợp các loại giấy tờ cần thiết để làm sổ đỏ năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

#1 Dịch vụ làm sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh trọn gói

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments