Thuế giá trị gia tăng VAT

Cách tính thuế GTGT phải nộp theo quy định mới nhất năm 2020

Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Dưới đây là những giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Thuế giá trị gia tăng VAT

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT hay VAT) là thuế gián thu tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ pháp sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Có thể hiểu rằng thuế giá trị gia tăng sẽ đánh vào tất các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khi còn là nguyên liệu thô cho đến các sản phẩm hoàn thành và cuối cùng là giai đoạn phân phối đến người tiêu dùng

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng

Có 02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp, cụ thể:

1) Phương pháp khấu trừ thuế

Theo Điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC các đối tượng sau đây được áp dụng tính theo phương pháp khấu trừ thuế:

  • Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
  • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;
  • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế…

Công thức tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Trong đó: + Thuế GTGT đầu vào bằng tổng thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT, được tính bằng công thức:

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = (Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra) x (Thuế suất)

2) Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Các đối tượng sau đây được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp này:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm < 01 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
  • Hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Công thức tính thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu:

Số thuế GTGT phải nộp = (Tỷ lệ %)  x (Doanh thu)

Trong đó, Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu: Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp đặc biệt: Tính thuế GTGT với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá qúy

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được tính như sau:

Thuế GTGT phải nộp =  GTGT x (thuế suất), trong đó: 

 GTGT = (Giá thanh toán bán ra) – (Giá thanh toán mua vào tương ứng)

+ Giá thanh toán bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác, thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng. Được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về cách tính thuế GTGT phải nộp theo quy định mới nhất năm 2020Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn luật thuế của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments