Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài mới nhất năm 2020

Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài được tính như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay? Dưới đây là những giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Cơ sở pháp lý

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài được xác định trong hai trường hợp sau:

a. Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người nước ngoài đến Việt Nam làm việc thì thời gian làm việc sẽ là căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ  căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế đã ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo

– Biểu lũy tiến từng phần – đối với cá nhân làm việc từ 183 ngày trong năm tính thuế:

Xác định theo công thức sau:

(Thuế thu nhập cá nhân phải nộp) = (Thu nhập tính thuế) x (Thuế suất)

– Biểu thuế toàn phần – đối với cá nhân làm việc dưới 183 ngày trong năm tính thuế tại Việt Nam

b. Trường hợp người nước ngoài là cá nhân không cư trú

Theo quy định tại  khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:

(Thuế thu nhập cá nhân phải nộp) = (Thu nhập chịu thuế) x (Thuế suất 20%)

Trong đó:

– Thu nhập chịu thuế bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế:

  • Với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.
  • Với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

c. Trường hợp cá nhân không cư trú đồng thời làm việc ở Việt Nam và nước ngoài

Trên cơ sở khoản 2 điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC, 

– Đối với cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam (A) được xác định như sau:

A = ((số ngày làm việc tại VN)/(Tổng số ngày làm việc trong năm)) x (Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu) + (Thu nhập chịu thuế khác phát sinh tại Việt Nam)

– Đối với cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam (A) được xác định như sau:

A = (Số ngày có mặt ở VN/ 365 ngày) x (Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu) + (Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ tư vấn luật thuế của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments