Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức như thế nào?

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức như thế nào?

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Nhân Dân sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn!

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức như thế nào?

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì

Cổ phần ưu đãi cổ tức, là cổ phần được trả với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.

Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định thì không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Như vậy, trong công ty cổ phần các chủ sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được hưởng cổ tức theo một tỉ lệ nhất định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Điều này có mâu thuẫn với nguyên tắc quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp trên thực tế không? Bởi lẽ, theo nguyên tắc thông thường, chỉ khi công ty kinh doanh có lãi mới có thể chia lợi nhuận. Nếu công ty kinh doanh không có lãi mà chủ sở hữu lại được chia lợi nhuận thì điều này có hợp lý không? Hơn nữa, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chủ nợ khi công ty kinh doanh không có lãi, không thanh toán được nợ đến hạn (và những khoản nợ khác) nhưng chủ sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức vẫn được chia lợi nhuận.

2. Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức

Khoản 2 Điều 117 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức với mức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.”

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 117 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức như các quyền khác như cổ đông phổ thông – tức là cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển nhượng tự do như cổ phần phổ thông trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần, trừ một số các quyền cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Vì cổ phần ưu đãi cổ tức mang giá trị về mặt tài sản, tức là nhận được nhiều cổ tức hơn so với các cổ phần khác, không mang tính ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công ty bởi cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có các quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đây cũng chính là điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 bởi trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 không tồn tại các quy định về việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức mà việc chuyển nhượng phụ thuộc vào quy định của Điều lệ công ty. Điều này cho ta thấy, giống như quy định đối với cổ phần phổ thông, luật Doanh nghiệp đang dần hạn chế việc chủ sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền can thiệp sâu vào nội bộ, những vấn đề quan trọng của công ty cổ phần, đề cao sự thỏa thuận của các chủ sở hữu thông qua việc để doanh nghiệp tự do quyết định theo Điều lệ công ty.

Trên đây là những tư vấn của Luật Nhân Dân về cổ phần ưu đãi cổ tức và chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ ngay Luật Nhân Dân để được giải đáp chi tiết. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật lúc

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments