Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất năm 2020

Trong mua bán hàng hóa, việc lập và xuất hóa đơn bán hàng cho bên mua vẫn có thể xảy ra những sai sót không đáng có. Luật Nhân Dân xin gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai mới nhất qua bài viết sau:

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn  của Bộ Tài Chính;

Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn của Bộ Tài Chính;

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

Tùy thuộc vào thời điểm phát hiện sai sót mà có các cách xử lý hóa đơn viết sai khác nhau

Ngày lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Cách xử lý hóa đơn viết sai

Thời điểm phát hiện

Cách xử lý

Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống – Gạch chéo các liên

– Xuất hóa đơn mới

Hóa đơn viết sai nhưng chưa giao cho khách hàng – Gạch chéo các liên

– Xuất hóa đơn mới

– Hóa đơn viết sai đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai.

– Hủy bỏ hóa đơn

– Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

– Xuất hóa đơn mới thay thế.

Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng và đã kê khai. – Người bán và người mua phải lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, 

– Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… 

– Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì cách xử lý hóa đơn viết sai chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là cách xử lý hóa đơn lập sai theo quy định mới nhất. Để được tư vấn thêm các quy định về thuế liên quan, hãy liên hệ với dịch vụ luật sư tư vấn của Luật Nhân Dân.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments