Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất năm 2020

Trong nền kinh tế số hiện nay, sử dụng hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu dành cho doanh nghiệp. Để việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng, Luật Nhân Dân hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất năm 2020 như sau:

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế
  • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên

Các bước đăng ký

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bước 2: Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 3: Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Bước 4: Sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Đối tượng

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.

Các bước đăng ký 

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu quy định.

Bước 2: Cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Bước 4: Sử dụng hóa đơn điện tử.

Trên đây là hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Liên hệ với dịch vụ luật sư tư vấn của Luật Nhân Dân để được tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments