Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ – trừ công nợ mới nhất năm 2020

Luật Nhân Dân xin chia sẻ tới bạn đọc Mẫu biên bản đối chiếu công nợ – trừ công nợ mởi đầy đủ nhất để bạn đọc tham khảo và áp dụng đối với trường hợp của mình trên thực tế.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Công nợ là gì?

Công nợ được hiểu là  nợ tới thời hạn trả nhưng chưa trả. Trong đó, công nợ bao gồm có công nợ phải trả (là việc theo dõi hóa đơn mua bán hàng hóa từ nhà cung cấp nhưng công ty chưa thanh toán) và công nợ phải thu của khách hàng (là việc công ty đã hoàn thành xong hợp đồng mua bán, viết hóa đơn bán hàng, kê khai thuế nhưng khách hàng chưa tiến hành thanh toán khi đã quá hạn).

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

TÊN DOANH NGHIỆP

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: …./20…/BB ……., ngày … tháng  …. năm 20…

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Căn cứ vào biên nhận giao nhận hàng hóa số…/…/BBGN ngày … tháng … năm…;

Căn cứ trên sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. tại địa chỉ…………………chúng tôi gồm các bên sau đây:

Bên A (Bên mua): Công ty…………………………….

Giấy phép đăng ký kinh doanh số:……………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………

Đại diện theo pháp luật:………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………

Bên B (Bên bán): Công ty………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………. 

Đại diện theo pháp luật:………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………….

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày…..tháng…năm…..đến ngày…..tháng…..năm….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1
2

2. Công nợ chi tiết

………………………………………………………..

3. Kết luận

………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Biên bản là cơ sở để tiến hành thanh toán giữa các bên về sau.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản trừ công nợ

TÊN DOANH NGHIỆP

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: …./20…/BB ……., ngày … tháng  …. năm 20…

BIÊN BẢN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ

Căn cứ vào biên nhận giao nhận hàng hóa số…/…/BBGN ngày … tháng … năm…;

Căn cứ trên sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. tại địa chỉ…………………chúng tôi gồm các bên sau đây:

Bên A (Bên mua): Công ty……………………………………………………….

Giấy phép đăng ký kinh doanh số:………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………

Đại diện theo pháp luật:……………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………

Bên B (Bên bán): Công ty…………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………. 

Đại diện theo pháp luật:……………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………….

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày…..tháng…năm…..đến ngày…..tháng…..năm….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền

2. Công nợ phát sinh

Hợp đồng Hóa đơn Ngày ra hóa đơn Mặt hàng Số lượng Số tiền phải thanh toán Số tiền đã thanh toán

3. Công nợ phát sinh giảm

…………………………………………………….

4. Kết luận

…………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Biên bản là cơ sở để tiến hành thanh toán giữa các bên về sau.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản đối chiếu công nợ – trừ công nợ mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Đắc Liễu

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments