Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc

Mẫu biên bản ghi nhận, quyết định xử lý và xử phạt hành chính mới nhất năm 2020

Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ Mẫu biên bản ghi nhận, Quyết định xử lý và xử phạt hành chính mới đầy đủ nhất năm 2020, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc

Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc

Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc là loại biên bản ghi nhận lại vụ việc, ghi nhận lại thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả, hiện trường…của vụ việc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc:

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————————-

BIÊN BẢN VỤ VIỆC

Hôm nay, hồi …..giờ……ngày….tháng….năm…. tại địa chỉ……..

1. Người lập biên bản:

– Ông (bà):………….. Chức danh:………………

– Ông (bà):……………. Chức danh:…………

2. Người chứng kiến:

Ông (bà):………….. Chức danh:………………

Chứng minh nhân dân số…. do ……….. cấp ngày …………….

Địa chỉ thường trú: ……………

Số điện thoại liên hệ: ………………….

3. Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà):………….. Chức danh:………………

Chứng minh nhân dân số…. do ……….. cấp ngày …………….

Địa chỉ thường trú: ……………

Số điện thoại liên hệ: ………………….

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (*) ……………………….

Biên bản được lập thành ….. bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi …… giờ ….. cùng ngày.  

Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người có liên quan

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Cần thể hiện được thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có.

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính là quyết định của người, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính.

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TÊN CƠ QUAN

————–

Số: …/…/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————————-

………., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ (1) ………………………………… ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-……. do ………. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …. tại …………………………….. 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số ……./…. ngày … tháng … năm … tại……………. ;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……/…..ngày … tháng … năm … (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:….

Ngày, tháng, năm sinh: ……. Quốc tịch: …..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………

Địa chỉ:…..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: …………

Cấp ngày: …………….. Nơi cấp: ……….

Đã thực hiện hành vi vi vi phạm hành chính ……………. quy định tại

– Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):……

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Hình thức xử phạt chính: …………… 

– Hình thức phạt bổ sung (nếu có): ………

– Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): ………

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả……., kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm …….

Điều 3. Quyết định này được:

Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức………. để chấp hành Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức ……… phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:   

  • Như Điều 3;      
  • Lưu 
(Người ra quyết định ghi rõ chức danh, ký và ghi rõ họ và tên)

 Lưu ý: Ghi tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản ghi nhận, Quyết định xử lý và xử phạt hành chính mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments