Mẫu biên bản giao nhận con nuôi

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi mới nhất năm 2020

Dưới đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ tới bạn đọc mẫu Biên bản giao nhận con nuôi mới đầy đủ nhất, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu biên bản giao nhận con nuôi

Cơ sở pháp lý

  • Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi  Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2011;
  • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;

Ý nghĩa của biên bản giao nhận con nuôi

Biên bản giao nhận con nuôi là một trong những văn bản, căn cứ pháp lý xác nhận việc giao nhận con nuôi. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sẽ phát sinh đầy đủ quyền và nghĩa vụ như giữa cha mẹ đẻ và con đẻ.

Tại Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con, cụ thể như sau:

– Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con;

– Chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội;

– Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động;

– Không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội…

– Con cái có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ… và có quyền được yêu thương, tôn trọng, được học tập, giáo dục, phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức…

Nếu không có thỏa thuận khác thì kể từ thời điểm giao nhận con nuôi cũng chấm dứt quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ với con đẻ.

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔI

Căn cứ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi số……….. Quyển số………..ngày……………tháng…….….năm…………….của (1) ……………………………….

Hôm nay, ngày…tháng … năm 20…. tại địa chỉ (2) ………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên Đại diện)

Đại diện bởi ông/bà: ………….

Chức vụ: ………………….

BÊN B (Bên giao con nuôi)

Ông/Bà: ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Quan hệ với trẻ em:…………………………………………

BÊN C (Bên nhận con nuôi):

Ông:………………………..

Sinh ngày: ………….

Nơi sinh:……………

Quốc tịch: …………….

Nơi thường trú: ……………….

Nghề nghiệp: …………………….

Chứng minh nhân dân số………….. do ……………….. cấp ngày……………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………..

Số điện thoại liên hệ: ………………………

Bà:………………………..

Sinh ngày: ……………

Nơi sinh:………………

Quốc tịch: …………….

Nơi thường trú: ……………….

Nghề nghiệp: …………………….

Chứng minh nhân dân số………….. do ……………….. cấp ngày……………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………..

Số điện thoại liên hệ: ………………………

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ………………………….…..Giới tính: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………….

Dân tộc:………………….…Quốc tịch: …………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………

Biên bản này được làm thành …………………. bản (3), 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại …………………………………………………nơi đăng ký việc nuôi con nuôi, 01 bản gửi cho (4)…………………………………………………………………

                                                   ……., ngày…….. tháng…….. năm……

 

Đại diện

 (Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu)

Bên giao 

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Bên nhận

 (Ký và ghi rõ họ, tên)

Hướng dẫn cách viết

1. Cần ghi đầy đủ tên cơ quan  cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

2. Thường ghi Ghi tên, địa chỉ cơ quan tổ chức việc đăng ký, giao nhận con nuôi.

3. Trường hợp việc nuôi con nuôi đăng ký tại UBND cấp xã, thì lập thành 04 bản.

Trường hợp việc nuôi con nuôi đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì lập thành 05 bản.

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cha mẹ nuôi hoặc con nuôi nếu không phải là nơi đăng ký.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi mới đầy đủ nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan tới nuôi con nuôi hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments