Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

Mẫu biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ mới nhất năm 2020

Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ ghi nhận thỏa thuận của hai bên về số tiền vay nợ, cam kết của bên vay và bên cho vay, thời gian biên bản chính thức có hiệu lực, mục đích vay,… Biên bản xác nhận nợ và cam kết thanh toán nợ sẽ là là một căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của hai bên, giúp giảm thiểu những mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi giữa các bên. Dưới đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ về Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ để quý độc giả tham khảo

Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

Biên bản xác nhận nợ vay và cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ VÀ CAM KẾT TRẢ NỢ

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………..

CMND:……………………………………………

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B: ……………………………….

CMND:………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………..……………

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm….

Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:……………………………………………………………………….), trong đó:

 • Nợ gốc:
 • Lãi:

Điều 2. Cam kết của Bên A

 • Bên A sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày … tháng … năm …
 • Bên A sẽ dùng mọi tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ cho Bên B như thỏa thuận.
 • Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

 • Bên B sẽ tạo mọi điều kiện để bên A thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
 • Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này.
 • Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho công ty … và các thành viên của công ty (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

 • Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này có hiệu lực từ ngày ký
 • Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                                                           BÊN B

 

» Download mẫu biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ tại đây:

Trên đây là biểu mẫu biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ mới nhất năm 2020 mà Luật Nhân Dân chia sẻ với bạn đọc. Nếu bạn đang có thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào thuộc luật dân sự, vui lòng liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments