Đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án

Sau đây Luật Nhân Dân sẽ chia sẻ mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án chuẩn mới nhất năm 2019, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án

Chi phí cưỡng chế thi hành án gồm những gì?

Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí mà người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả. Các khoản chi phí này bao gồm:

1. Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

– Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án;

– Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án;

– Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

– Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án;

– Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;

– Tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

2. Người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

–  Chi phí xác minh theo quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này; chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá;

–  Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

3. Ngân sách nhà nước trả chi phí cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp sau đây:

– Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá;

– Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này;

– Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ;

– Trường hợp đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Chấp hành viên dự trù chi phí cưỡng chế và thông báo cho người phải thi hành án biết ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày cưỡng chế đã được ấn định, trừ trường hợp cần thiết phải cưỡng chế ngay. Chi phí cưỡng chế thi hành án được tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

5. Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án được thanh toán theo mức chi thực tế, hợp lý do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự duyệt theo đề xuất của Chấp hành viên. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi tổ chức việc thi hành án thực hiện xét miễn, giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án.

6. Chi phí cưỡng chế thi hành án do đương sự nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thu được, tiền bán đấu giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ. Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng trước đó.

7. Chính phủ quy định mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án; thủ tục thu, nộp, miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Chấp hành viên dự trù chi phí cưỡng chế và thông báo cho người phải thi hành án biết ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày cưỡng chế đã được ấn định, trừ trường hợp cần thiết phải cưỡng chế ngay. Chi phí cưỡng chế thi hành án được tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ………………………………………..

Họ và tên người đề nghị:……………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án ……………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người phải thi hành án………………………………………………………….

địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

  1. Nội dung đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Căn cứ đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Các tài liệu kèm theo

– Quyết định thi hành án số ……….ngày  …tháng …..năm ……. của …………..

– Quyết định cưỡng chế thi hành án số ….ngày  …tháng …..năm … của …..

– Tài liệu có liên quan khác ………………………………………………………………….

                                                          …………. ngày …. tháng  …. năm 20……   

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments