Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại chuẩn mới nhất năm 2020

Môi giới thương mại là hoạt động diễn ra phổ biến. Sau đây là mẫu hợp đồng môi giới thương mại chi tiết mới nhất nhất hiện hành, mời bạn đọc cùng Luật Nhân Dân tham khảo.

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số : ……/……./HĐMGTM

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm …..tại địa chỉ………chúng tôi gồm có :

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A)………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính :…………………………………………………

– Điện thoại:  …………………………… Fax : ……………..

– Đại diện bởi : ……………………………….Chức vụ : …………………

– Tài khoản số : ………………Mở tại ngân hàng:…………………..

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

– Địa chỉ trụ sở chính:………………………………

– Điện thoại:  ……………………Fax: ………………….

– Đại diện là : …………………………….Chức vụ:……………………………

– Tài khoản số : ……………………Mở tại ngân hàng: ………………

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng và nội dung môi giới

1. Bên B nhờ bên A làm trung gian mua bán tìm các khách hàng có nhu cầu cần mua ……….hiện đang được bên A giữ giấy tờ chính để thế chấp vay tiền tại ngân hàng , nay có nhu cầu bán để thanh toán nợ cho bên A.

2. Số đặc định tài sản: ………………….. của bên B đặt tại số: ………. Đường: ……………….., Quận (huyện): …………………., thành phố (tỉnh): …………

Giá bán được ấn định : ……………………………………………………..

3. Mô tả về hàng hóa /dịch vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2 : Mức thù lao và phương thức thanh toán

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: ………………….VNĐ ( bằng chữ: ……..) trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức ……………………………

3. Việc thanh toán được chia làm …………… lần.

–   Lần thứ nhất: ………………….. % trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua đặt tiền cọc.

– Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua làm hợp đồng tại phòng Công chứng ……………………………………………………………………………

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A

a) Quyền của Bên A

– Tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua /bán ( cung ứng dịch vụ)……………………. bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác… Chi phí này bên B phải thanh toán cho bên A theo hóa đơn thu tiền theo quy định của cơ quan quảng cáo.

– Mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

b) Nghĩa vụ của Bên A

– Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

– Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa/ cung ứng dịch vụ  mà bên A được môi giới.

– Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên B;

– Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

– Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Quyền của Bên B

– Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục mua bán sang tên ……………………………………. cho người mua với chi phí là: …………………………… đồng (số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết).

b) Nghĩa vụ của Bên B

– Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

– Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên B;

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

  1. Hai bên cần có sự chủ động liên hệ với nhau để khi xảy ra vấn đề bất lợi phát sinh có thể dễ dàng thông báo cho nhau, bàn bạc và tìm hướng giải quyết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhau. Bên cạnh đó còn thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng.
  2. Với trường hợp không giải quyết được sẽ được tới tòa án để giải quyết.

 Điều 7: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …………. đến ngày ………………….. 2.     Hợp đồng này được làm thành …… bản , mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                                                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

                  Chức vụ                                                      Chức vụ      

                    (Ký tên, đóng dấu)                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng môi giới thương mại mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments