Mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng

Mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng mới nhất năm 2020

Hợp đồng trích thưởng và hợp đồng hứa thưởng là hai loại hợp đồng đặc biệt được sử dụng phổ biến. Sau đây là mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng

Mẫu hợp đồng trích thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

Số: …./20…/HĐTT

Hôm nay, ngày… tháng … năm 20…, tại địa chỉ… Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ĐẠI DIỆN BÊN ĐƠN VỊ TRÍCH THƯỞNG

Ông (Bà):…………………………….Sinh năm……………………

Chứng minh nhân dân số……………………

Nơi cấp …….…………Ngày cấp: ………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………

BÊN B: ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

Ông (Bà):………………………….Sinh năm……………………

Chứng minh nhân dân số……………………

Nơi cấp …….…………Ngày cấp: ………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, thống nhất, hai bên đã nhất trí đi đến ký hợp đồng trích thưởng với các nội dung sau đây:

Điều 1: Lý do trích thưởng

Điều 2: Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng

  • Điều kiện: ………………
  • Hình thức: ……………….

Điều 3: Cam kết của hai bên

Bên A cam kết:

–  Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

–  Trích thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền (ở điều 2)

–  Việc trích thưởng là do Bên A tự nguyện.

Bên B cam kết: Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

Điều 4: Ký kết

Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào để làm bằng chứng, hợp đồng được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm ….trang, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

 (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng hứa thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG

Số: …./20…/HĐHT

Hôm nay, ngày… tháng … năm 20…, tại địa chỉ… Chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN TRẢ THƯỞNG

CÔNG TY………………………….

Mã số thuế:………………………..

Địa chỉ: ………………………………

Đại diện: …………………………….                    Chức vụ:…………..

BÊN B: BÊN NHẬN THƯỞNG

CÔNG TY………………………….

Mã số thuế:………………………..

Địa chỉ: ………………………………

Đại diện: …………………………….                    Chức vụ: …………….  

Sau khi bàn bạc, thống nhất, hai bên đã nhất trí đi đến ký hợp đồng với các nội dung sau đây:

Điều 1: Lý do hứa thưởng

Bên B thay mặt Bên A tìm đối tác mua hàng cho bên A theo các tiêu chí sau

– Loại hàng hóa

STT Nội dung Đơn vị tính Đơn giá chưa gồm thuế Đơn giá đã gồm thuế Ghi chú

– Thời gian xác định khối lượng hàng hóa bán ra: Số hàng hóa Bên B tìm kiếm đối tác cho Bên A để bán hàng được tính từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 2: Điều kiện trả thưởng và hình thức trả thưởng

– Điều kiện trả thưởng

  • Bên A sẽ trả thưởng cho Bên B cùng ngày Bên A ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác mua hàng và nhận được tiền tạm ứng từ đối tác mua hàng.
  • Giá cả cũng như cách thức mua bán do Bên A tự thỏa thuận với bên mua hàng. 

– Hình thức trả thưởng

  • Trả thưởng bằng tiền mặt, 
  • Số tiền trả thưởng là: …% giá trị hợp đồng đối tác do Bên B tìm kiếm ký kết với Bên A

Điều 3: Cam kết của các bên

– Cam kết của Bên A

  • Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.
  • Trả thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền như đã thỏa thuận

– Cam kết của Bên B: Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

Điều 4: Ký kết

Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào hợp đồng – được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 03 trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments