Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở mới nhất năm 2020

Phương án chữa cháy là một thành phần hồ sơ không thể thiếu khi thực hiện xin giấy phép phòng cháy chữa cháy. Ở bài viết dưới đây, Luật Nhân Dân sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở mới nhất năm 2020.

Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở

Phương án chữa cháy của cơ sở phải phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

Thẩm quyền phê duyệt phương án được quy định như sau

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với cơ sở không thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình;
  • Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường hợp đặc biệt do Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt;
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở trên địa bàn cấp xã giáp ranh của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của Quân đội đóng ở địa phương;
  • Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở mới nhất năm 2020

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Mẫu số PC11

Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

 

 

 

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)

 

 

 

 

Tên cơ sở; thôn, ấp, bản …:(1)

Địa chỉ:…

Điện thoại: …

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: ……..

Điện thoại: ……………..

 

 

  

 

 

 

…., tháng … năm ….

 

 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ(2)

A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý: (3)………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Phía Đông giáp:………………………………………………………………………………………………..

– Phía Tây giáp: …………………………………………………………………………………………………

– Phía Nam giáp: ………………………………………………………………………………………………..

– Phía Bắc giáp: …………………………………………………………………………………………………

II. Giao thông phục vụ chữa cháy:(4)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Nguồn nước chữa cháy:(5)

TT Nguồn nước Trữ lượng (m³) hoặc lưu lượng (l/s) Vị trí, khoảng cách nguồn nước Những điểm cần lưu ý
I Bên trong:      
         
II Bên ngoài:      
         

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:(6)

…………………………………………………………………………………………………………………………

V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ:(7)

1. Tổ chức lực lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Lực lượng thường trực chữa cháy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở:(8)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:(9)

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tổ chức triển khai chữa cháy:(10)

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy:(11)

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:(12)

…………………………………………………………………………………………………………………………

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: (13)

1. Tình huống 1:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tình huống 2:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tình huống

…………………………………………………………………………………………………………………………

C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)

TT Ngày, tháng, năm Nội dung bổ sung, chỉnh lý Người xây dựng phương án ký Người phê duyệt phương án ký
1 2 3 4 5
         

D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15)

Ngày, tháng, năm Nội dung, hình thức học tập, thực tập Tình huống cháy Lực lượng, phương tiện tham gia Nhận xét, đánh giá kết quả
1 2 3 4 5
         

 

…………, ngày …../………./………..

NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

(16) ……………………

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………, ngày …../………./………..

NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

(17) ……………………

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở mới nhất. Nếu cần hướng dẫn về thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được tư vấn nhanh chóng, cụ thể.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments