Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất năm 2020

Giám hộ là vấn đề phải đáp ứng được những điều kiện nhất định của pháp luật. Sau đây là mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới đầy đủ nhất năm 2019 Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

Cơ sở pháp lý

  • Luật hộ tịch năm 2014;
  • Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch do Bộ tư pháp ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2015;

Giám hộ là gì?

Theo quy định bộ luật dân sự năm 2015, giám hộ là việc cá nhân thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những đối tượng sau: Người chưa thành niên; Người mất năng lực hành vi dân sự; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Khi đó, việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan  nhà nước có thẩm quyền đó là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Tòa án.

Với cá nhân cần đáp ứng được những điều kiện cụ thể mới được giám hộ cho người khác, đó là:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;
  • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các Tội về cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;
  • Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Kính gửi (1): …………….

Người yêu cầu (2): ……………………………..Giới tính: Nam/Nữ

Sinh ngày: ………………

Chứng minh nhân dân số ………. do ………….. cấp ngày …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (3): ……………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên sau đây:

NGƯỜI GIÁM HỘ: 

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………….. Giới tính …………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………….Quốc tịch: ……………………………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………….

NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ: 

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………….. Giới tính …………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………….Quốc tịch: ……………………………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số/Giấy khai sinh: …………………………………………..

Lý do đăng ký giám hộ: …………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

…………….. , ngày ……  tháng …… năm 20…

                                                                             Người yêu cầu

                                                                        (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Hướng dẫn cách viết:

  1. Cần viết tên cơ quan – nơi đăng ký việc giám hộ
  2. Ghi họ và tên của người yêu cầu giám hộ bằng chữ in hoa có dấu
  3. Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments