Đang được hưởng án treo mà tiếp tục phạm tội bị xử phạt như thế nào

Người đang được hưởng án treo phạm tội bị xử lý như thế nào?

Người đang hưởng án treo mà phạm tội bị xử phạt như thế nào theo quy định của BLHS? Dưới đây là giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Đang được hưởng án treo mà tiếp tục phạm tội bị xử phạt như thế nào

>> Xem thêm: Án treo là gì? Điều kiện và thời gian hưởng án treo theo quy định pháp luật?

Hình phạt đối với người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách theo quy định BLHS

Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn về quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc phạm tội khác trước khi được hưởng án treo. Theo đó:

Trong trường hợp người đang chấp hành án treo tiếp tục vi phạm pháp luật, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước (bản án được hưởng án treo) theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể:

Đối với hình phạt chính:

– Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung

– Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung

Hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn

– Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân

– Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình

– Phạt tiền, trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.

Đối với hình phạt bổ sung:

– Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật hình sự quy định đối với loại hình phạt đó

Đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

– Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Lưu ý: Trường hợp người phạm tội đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Hình phạt với người đã thực hiện một tội phạm khác trước khi được hưởng án treo

Trường hợp người đang được hưởng án treo mà lại phát hiện trước khi được hưởng án treo họ đã thực hiện một tội phạm khác thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm đó và không tổng hợp hình phạt với bản án cho hưởng án treo.

Trong trường hợp này, người phạm tội phải đồng thời chấp hành 02 bản án và việc thi hành án do các cơ quan được giao trách nhiệm thi hành án hình sự phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Trên đây là các thông tin Luật Nhân Dân chia sẻ về Người đang được hưởng án treo phạm tội bị xử lý như thế nào. Nếu còn những thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments