Thuế trực thu và thuế gián thu

Cách phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu

Thuế trực thu và thuế gián thu là gì, và sự khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu như thế nào? Dưới đây là những giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Thuế trực thu và thuế gián thu

Cơ sở pháp lý

Thuế là gì?

Thuế là khoản trích nộp bằng tiền, mang tính bắt buộc, tính quyền lực nhà nước, tính không đối giá và hoàn trả trực tiếp doc các tổ chức, cá nhân nộp cho nhà nước khi đủ những điều kiện nhất định nhằm đáp ứng việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Phân loại dựa trên cơ sở mục đích điều tiết của Nhà nước có thuế trực thu và thuế gián thu.

Phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu

Điểm giống nhau

Cả thuế trực thu và thuế gián thu đều có chức năng điều tiết vào thu nhập của các tổ chức, cá nhân trong xã hội – chủ thể theo quy định phải có nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Điểm khác nhau

stt Tiêu chí Thuế trực thu Thuế gián thu
1 Khái niệm Thuế trực thu là thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế, người nộp thuế và người chịu thuế là một. Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ, người nộp thuế không là người chịu thuế.
2 Mức độ tác động vào nền kinh tế Ít tác động vào giá cả thị trường (vì thường đánh vào kết quả kinh doanh, kết quả thu nhập sau một kỳ kinh doanh) Ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường (vì thuế được cộng vào giá bán hàng hóa dịch vụ)
3 sự quản lý thuế Khó thu; dễ trốn thuế nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt; nhà nước không kiểm soát được thu nhập thực tế của người nộp thuế. Dễ thu thuế vì được cầu thành giá bán hàng hóa, dịch vụ; người tiêu dùng nếu trình độ dân trí chưa cao thì không thấy được. Vì vậy hầu hất các nước nghèo, chậm phát triển thường coi thuế gián thu là nguồn thu chủ yếu; Trong lúc các nước phát triển lại lấy thuế trực thu là nguồn thu chính của ngân sách.
4 Ưu điểm Đảm bảo công bằng giữa những người chịu thuế Cơ quan thu thuế dễ dàng hơn
5 Nhược điểm Khó thu dễ trốn thuế Khó đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế
6 Ví dụ -Thuế thu nhập cá nhân

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thuế giá trị gia tăng

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

-Thuế xuất nhập khẩu

-Thuế môn bài

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu. Nếu còn những vướng mắc về thuế hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn luật thuế của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments