Thời hạn nộp thuế môn bài? Mức phạt nộp chậm thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài? Mức phạt nộp chậm thuế môn bài theo quy định năm 2020

Thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào? Mức phạt nộp chậm thuế môn bài là bao nhiêu? Dưới đây là những giải đáp của Luật Nhân Dân về vấn đề này, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Thời hạn nộp thuế môn bài? Mức phạt nộp chậm thuế môn bài

Cơ sở pháp lý

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại Điều 5 thông tư 302/2016/TT-BTC, thời hạn để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nộp lệ phí môn bài cụ thể như sau:

Với tổ chức

  • Trường hợp khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh thì thời hạn chậm khai lệ phí chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Và thời hạn nộp chậm nhất là 30/1 hàng năm.
  • Trường hợp cơ  sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn khai lệ phí là 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Và thời hạn nộp là Chậm nhất là 30/1 hàng năm
  • Lưu ý: Với cả hai trường hợp trên, nếu tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Với hộ gia đình, cá nhân: 

  • Trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải khai lệ phí môn bài.
  • Trường hợp cho thuê bất động sản thì khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.
  • Cả hai trường hợp trên có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai và lệ phí môn bài

Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo quy định tại điều 9 thông tư 166/2013/TT-BTC mức phạt với tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.

Như vậy, thời gian nộp chậm là căn cứ để tính mức phạt, theo đó, được tính từ ngày hết hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài:

Mức phạt Thời gian chậm
Không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ Có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng
Phạt cảnh cáo Từ 01 – 05 ngày
700.000 400.000 – 1.000.000 Từ 1 – 10 ngày
1.400.000 800.000 – 2.000.000 Từ trên 10 – 20 ngày
2.100.000 1.200.000 – 3.000.000 Từ trên 20 – 30 ngày
2.800.000 1.600.000 – 4.000.000 Từ trên 30 – 40 ngày
3.500.000 2.000.000 – 5.000.000 Từ trên 40 – 90 ngày

Chậm nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì từ ngày 01/7/2016 tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Trong đó, số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày  liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Thời hạn nộp thuế môn bài? Mức phạt nộp chậm thuế môn bài theo quy định năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn luật thuế của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments