Thủ tục và mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu

Thủ tục và Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu X01 mới nhất

Xin cấp hộ chiếu như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm. Sau đây là thủ tục và mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu mới nhất cùng hướng dẫn cách viết Luật Nhân Dân chia sẻ để các bạn tham khảo.

Thủ tục và mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu

Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu là một trong những loại giấy tờ chứng thực cá nhân được cấp cho công dân của một nước bao gồm các thông tin sau đây: Số hộ chiếu, Ảnh, Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Cơ quan cấp, nơi cấp, Thời hạn sử dụng. Đây là giấy tờ bắt buộc phải có khi công dân thực hiện việc xuất nhập cảnh.

Các loại hộ chiếu

Căn cứ vào nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007. Quy định có Hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam; Hộ chiếu công vụ chỉ cấp cho những trường hợp  ra nước ngoài làm việc theo sự phân công của cơ quan Nhà nước; Hộ chiếu ngoại giao được cấp cho cán bộ cấp cao như Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước…

Thủ tục làm hộ chiếu

Bước 1: Chuẩn bị các loại giấy tờ sau

1. Tờ khai xin cấp hộ chiếu (Mẫu X01)

Lưu ý: Mẫu đơn này không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nếu người xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

* Trường hợp với trẻ em dưới 14 tuổi: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi phải được Công an cấp xã nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh. Tờ khai do mẹ, cha khai và ký thay; nếu không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ (có giấy tờ chứng minh là mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp) khai và ký thay.

Trong đó, trẻ em dưới 9 tuổi có thể làm hộ chiếu riêng hoặc cấp chung với bố mẹ.

* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện

– Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu, có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú.

– Bản chụp chứng minh nhân dân còn giá trị.

* Trường hợp ủy quyền làm hộ chiếu

Nếu ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân:

Người ủy quyền khai và ký tên vào Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền sẽ thực hiện thủ tục làm hộ chiếu cho người ủy quyền.

2. Ảnh làm hộ chiếu

02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

3. Sổ hộ khẩu của người xin cấp hộ chiếu

4. Sổ tạm trú KT3 Đối với trường hợp người làm hộ chiếu là người ngoại tỉnh

5. Bản gốc Chứng minh nhân dân

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

Nơi nộp hồ sơ

2 cơ quan thực hiện cấp hộ chiếu theo Điều 4 Thông tư 29/2016/TT-BCA:

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc tạm trú;

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Áp dụng với các trường hợp sau:

+ Người cần đi nước ngoài để chữa bệnh nếu có giấy tờ chỉ định của bệnh viện;

+ Người có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết cần phải đi gấp để giải quyết, nếu có giấy tờ chứng minh những sự việc đó;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có nhu cầu xuất cảnh gấp, nếu có văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc;

+ Trường hợp có lý do cấp thiết khác đủ căn cứ thì Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, quyết định.

Cách thức nộp hồ sơ

– Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan giải quyết;

– Ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ;

– Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ và trả kết quả:

Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Lệ phí cấp mới hộ chiếu: 200.000 đồng (Thông tư 219/2016/TT-BTC)

Bước 3. Nhận kết quả

Nhận hộ chiếu tại nơi đã nộp hồ sơ xin cấp: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

Mẫu tờ khai làm hộ chiếu (Passport) X01

Ban hành kèm theo thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh 

mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng. 

(1)

 

 1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………………………………… 2. Nam □ Nữ □
 2. Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….……. Nơi sinh (tỉnh, TP)………………………………..
4. Giấy CMND/thẻ CCCD số                         (2)  Ngày cấp…./…./…. Nơi cấp……
 1. Dân tộc ………………………6. Tôn giáo ………………….. 7. Số điện thoại ……………………
 2. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)……………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………

 1. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú) ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nghề nghiệp …………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………..

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cha: họ và tên ………………………………………………..sinh ngày ………/………/…………

Mẹ: họ và tên …………………………………………………….. sinh ngày ………/………/…………

Vợ/chồng: họ và tên ……………………………………………… sinh ngày ………/………/………

 1. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số …………. cấp ngày …………./……../………
14. Nội dung đề nghị(3)……………………………………………………………….

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có): ………………………

Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..…Nam □ Nữ □

Sinh ngày …… tháng …… năm ………. Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh 

mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng cỡ 3x4cm 

(1)

 

Xác nhận

của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn(4)

hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ………. ngày .… tháng ….. năm…….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin cấp hộ chiếu

 • Họ và tên: Viết chữ in hoa có dấu;
 • Dán 01 ảnh vào khung và 01 ảnh vào sau mặt tờ khai;
 • Ghi đầy đủ số chứng minh thư nhân dân cá nhân vào ô, nếu có 09 số thì điền vào 9 ô đầu và gạch chéo ô còn lại.
 • Ghi đầy đủ thông tin cá nhân  theo chứng minh nhân dân.
 • Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.
 • Trong trường hợp ủy quyền cho cơ quan, tổ chức khác nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận. 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Thủ tục và mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu (Mẫu X01) mới nhất. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments