Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Mẫu biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ mới nhất

Biên bản xác nhận công nợ và bàn giao công nợ được sử dụng phổ biến khi các chủ thể tiến hành các giao dịch liên quan đến tài chính. Đây là một hình thức pháp lý đảm bảo sự khách quan, cũng như là căn cứ để giải quyết khi các bên xảy ra tranh chấp. Bài viết dưới đây chia sẻ cho bạn đọc về mẫu biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ mới chi tiết nhất, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng trong thực tế.

Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Yêu cầu khi lập biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ

  • Cần được lập đầy đủ, chính xác các thông tin;
  • Biên bản chỉ có giá trị pháp lý khi các chủ thể hoặc đại diện của các bên ký, đóng dấu bàn giao biên bản;

Mẫu biên bản xác nhận công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

  • Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
  • Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại địa chỉ …., chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Tên doanh nghiệp: ……………….

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

BÊN B: 

Tên doanh nghiệp: …………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Cùng nhau xác nhận về công nợ, cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. ngày ……. tháng …. năm ….)

Số phát sinh trong kỳ:

………………

Số tiền bên A đã thanh toán: ……………………….. đồng

Tính đến ngày… tháng … năm … bên A còn nợ bên B số tiền là: ……………………..đồng (bằng chữ: …………….)

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu biên bản xác nhận công nợ tại đây:

Mẫu biên bản bàn giao công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại địa chỉ …., chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

  1. Ông/bà …………chức vụ……………………
  2. Ông/bà …………chức vụ……………………
  3. Ông/bà …………chức vụ……………………

BÊN BÀN GIAO:

Ông/bà …………chức vụ……………………

Đã cùng nhau bàn giao công nợ với nội dung sau đây:

  • Nội dung bàn giao: ……………………

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu biên bản xác nhận công nợ tại đây:

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ mới chi tiết nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments