Quy trình chào hàng cạnh tranh trong luật Đấu thầu

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường trong Luật đấu thầu

Chào hàng cạnh tranh là hình thức mời thầu diễn ra phổ biến trong đấu thầu. Pháp luật đấu thầu quy định chặt chẽ về quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường trong luật Đấu thầu

Cơ sở pháp lý

Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường:

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

Cần chuẩn bị hồ sơ, lập hồ sơ theo yêu cầu phải căn cứ tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Nội dung gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá thấp nhất. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu

 • Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP trước khi phê duyệt;
 •  Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng.

Hồ sơ yêu cầu cần được phát hành cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia theo thời gian đã quy định trong báo cáo mời chào hàng, tuy nhiên cần bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên các thông tin này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Báo đấu thầu;

 • Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
 • Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Mỗi nhà thầu chỉ được nộp một hồ sơ đề xuất;
 • Bên mời thầu có trách nhiệm bảo mật các thông tin có trong hồ sơ đề xuất của từng nhà thầu. Sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu bao gồm các nội dung: Tên nhà thầu; giá chào; thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất; giá trị, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất.

Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng

 • Bên mời thầu đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu khi có hồ sơ đề xuất hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; và các yêu cầu về kỹ thuật được đánh giá đạt
 • Bên mời thầu so sánh giá chào của các hồ sơ đề xuất đáp ứng về kỹ thuật để xác định hồ sơ đề xuất có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không vượt giá gói thầu sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng;
 • Điều 19 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP việc thương thảo hợp đồng được thực hiện.

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Dựa trên quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác các bên ký kết hợp đồng.

Thời gian chào hàng cạnh tranh thông thường:

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu;
 • Trong trường hợp cần sửa đổi hồ sơ yêu cầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất;
 • Khoảng thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất;
 • 05 ngày làm việc là khoảng thời gian  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân về Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường được quy định trong Luật đấu thầu. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Cập nhật lúc

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments