Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất 2020

 

Doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi địa chỉ công ty? Nhưng bạn đang không biết thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì? Thực hiện thủ tục hồ sơ kê khai thuế ra sao? Bài viết sau đây của Luật Nhân Dân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này! 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất

 

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, tỉnh,thành phố

Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trong cùng quận, huyện, tỉnh, thành phố được hiểu là doanh nghiệp chuyển trụ sở địa chỉ công ty khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện. Trường hợp thay đổi này làm thay đổi nhận thông tin đăng ký thuế của công ty nhưng không thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh nhưng cơ quan quản lý thuế.

Đối với trường hợp này, công ty bạn chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh – nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Mẫu quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Quyết định của công ty đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

Trong trường hợp này sau khi thực hiện việc thay đổi địa chỉ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế. Nhưng vẫn phải làm thông báo cập nhật địa chỉ kê khai thuế.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận, huyện nhưng trong cùng 1 tỉnh/thành phố

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện trong cùng một tỉnh/thành phố, thì công ty cần thực hiện nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó doanh nghiệp cần thực hiện nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ tại quận/huyện cũ tới cơ quan quản lý thuế mới tại quận/huyện mới.

Trong trường hợp này, công ty cần phải thực hiện 03 bước như sau:

Bước 1: Làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Phụ lục II-1 quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

Bước 2: Tiến hành thủ tục chốt hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ tại quận/huyện cũ

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu;

– Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Bản sao photo công chứng đăng ký kinh doanh của Công ty;

– Mẫu 08 về đăng ký thuế.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới

Chuẩn bị hồ sơ chuyển thuế nộp tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp;

Mẫu 08 có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố

Việc thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố là việc thay đổi cơ bản các thông tin, chỉ tiêu liên quan đến đăng ký kinh doanh và quản lý thuế của doanh nghiệp. Vậy thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì? Đối với trường hợp này, công ty cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế, quyết toán thuế tại Tỉnh/Thành phố cũ, sau đó mới thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và chuyển thuế tới Tỉnh/Thành phố mới. Thủ tục thay đổi địa chi công ty khác Tỉnh/Thành phố được thực hiện theo các bước như sau:

Đối với trường hợp này, công ty cần phải thực hiện 03 bước như sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục chuyển thuế, chốt thuế và quyết toán thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ về việc thay đổi địa chỉ công ty theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đề nghị như sau:

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế;

– Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

– Mẫu 08 về đăng ký thuế.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự tính chuyển tới.

Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

–  Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Phụ lục II-1;

– Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Thông báo của Chi cục thuế cũ về việc chuyển địa chỉ công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới:

Chuẩn bị hồ sơ chuyển thông tin thuế nộp tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp;

Mẫu 08 có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

4. Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của Luật Nhân Dân

– Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện, khác quận/huyện, khác tỉnh/thành phố;

– Tư vấn địa chỉ mới dự định chuyển tới có được đăng ký làm trụ sở công ty hay  không?

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cho việc thay đổi địa chỉ công ty;

– Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế để xin công văn đồng ý chuyển quận;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên;

– Nhận công văn từ cơ quan thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã thay đổi địa chỉ công  ty;

– Khắc mới dấu công ty, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi địa chỉ công ty;

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tương đối phức tạp và phải thực hiện chính xác theo quy định. Vì vậy, nếu khách hàng muốn một đơn vị tư vấn chuẩn cho mình về các thủ tục này hoặc thực hiện dịch vụ vui lòng liên hệ với Luật Nhân Dân để được hỗ trợ. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666 – Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật lúc

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments